Powiadom nas

Rodzaj sprawy :

Drogi, odśnieżanie

tel. 33 8579 320
Sprawy prowadzi wydział WI

Imprezy masowe, kulturalne i sportowe

tel. 33 8579 328
Sprawy prowadzi wydział PKT

Mieszkania komunalne

tel. 33 8579 331
Sprawy prowadzi wydział WM

Obiekty noclegowe, kategoryzacja i ewidencja

tel. 33 8579 328
Sprawy prowadzi wydział PKT

Ostrzeżenia meteorologiczne, klęski żywiołowe

tel. 33 8579 329
Sprawy prowadzi wydział SO

Podatki i opłaty

tel. 33 8579 311
Sprawy prowadzi wydział POL

Śmieci, ochrona środowiska

tel. 33 8579 313
Sprawy prowadzi wydział OSR

Szkoły, przedszkola, oświata

tel. 33 854 90 00
Sprawy prowadzi CUW